Jak?

Ideą fundacji jest budowanie otwartego i sprawiedliwego społeczeństwa poprzez wsparcie procesów tworzenia i wdrażania polityk publicznych z obszaru równości, integracji, praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Dążymy do stworzenia wraz z innymi instytucjami warunków do międzysektorowego zarządzania tymi procesami, aby Pomorze miało narzędzia by jak najsprawniej walczyć z dyskryminacją i wykluczeniem.

Marta Siciarek

Założycielka Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, współkoordynatorka Modelu Integracji Imigrantów, trenerka kompetencji międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Koordynuje proces „otwartego, integrującego domu kultury” w Gdańskim Archipelagu Kultury. Zaangażowana w liczne projekty dotyczące integracji i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Magdalena Nowacka

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdański i studentka seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Pracuje jako psycholożka w fundacji Centrum Praw Kobiet, a od 2018 roku współprowadzi grupę wsparcia dla osób transpłciowych z ramienia stowarzyszenia Tolerado. Zaangażowana w prace Modelu na rzecz Równego Traktowania w przesłance Orientacja Psychoseksualna oraz MII. Prowadzi warsztaty dotyczące dyskryminacji, równouprawnienia i edukacji seksualnej.

Dr. Anna Strzałkowska

Psycholożka i socjolożka, nauczycielka akademicka zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim, autorka książek i publikacji z zakresu inkluzji społecznej  (m.in. Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem, Upragniona i nieznośna dorosłość), współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania w Gdańsku, założycielka Stowarzyszenia na rzecz osób LGBT Tolerado, współkoordynatorka Modelu na rzecz Równego Traktowania, z zamiłowania trenerka i konsultantka w zakresie zarządzania różnorodnością w biznesie.

Ekaterina Olshanova

Psycholożka z dużym doświadczeniem menedżerskim w branży gastronomicznej i kreatywnej. Bogate doświadczenie migracyjne (m.in. w USA, Hiszpanii, na Cyprze), od 4 lat w Polsce. Zaangażowana w prace Modelu Integracji Imigrantów.

Skontaktuj się z nami